Informācija

Kas īsti ir Ziemassvētki? Ko tie mums nozīmē? Mēs svinam svētkus, jo tā ir tradīcija. To ir darījuši mūsu vecāki, vecvecāki… Paaudzēm mainoties ir mainījies svētku saturs un arī tas, kā mēs tos uztveram. Dzīve ir kļuvusi straujāka. Mums nav laika apsēsties un mierīgi pārdomāt – ko tad īsti tas viss nozīmē?

Ziemassvētku dievkalpojums kristiešu draudzē “Prieka Vēsts”.