Informācija

Nebēdz, ķieģelīt! | Vilnis Gleške | 31.08.2014.

Vai zini, kas ir galvenais iemesls nesvētībai un lielākajai daļai tavas dzīves problēmu? –  Jo tu labāk paļaujies uz savām zināšanām vai pieredzi dažādās situācijās, nekā paļaujies un paklausi varenam Dievam, kurš visu ir radījis, un kura rokās ir viss, un kurš zina labāk, jo viss pastāv Viņā.
Ja tevi varētu salīdzināt ar ķieģeli, tad lai cik unikāls tu būtu, neiekļaujoties kopējā vīzijā un paliekot malā, tu apaugsi ar nātrēm. Bet esot komandā, tu vari kļūt patiesi nozīmīgs, kas veido veselu sienu. Visdrīzāk tu neizcelsies starp pārējiem, bet tu pildīsi nozīmīgu lomu, lai kopā samūrētā siena būtu stabila un stipra, lai Dieva darbs ietu plašumā.
Tāpēc paklausi Dievam, iesakņojies draudzē, pildi to funkciju, ko Dievs paredzējis tieši tev un būsi svētīts. Neesi stūrgalvīgs. Nebēdz no Dieva, bet paklausi, un Viņš izvedīs tevi cauri jebkurai situācijai! Paklausība – ceļš uz svētību.

“.. jūs esat baudījuši, ka Tas Kungs ir labs. Ejiet pie Viņa kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmests, bet Dievam izredzēts un dārgs. Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami, caur Jēzu Kristu, jo ir rakstīts: redzi, Es lieku Ciānā izredzētu dārgu stūra akmeni, un, kas tic uz Viņu, nepaliks kaunā. Tad nu jums, kas ticat, dārgs ieguvums, bet neticīgiem tas akmens, ko nama cēlēji atmetuši, ir tapis par stūra akmeni un ir akmens, pār kuru krīt, un klints, pie kuras piedauzās.” /2.Pētera 2:3-7/