Informācija

Svēto kalpošana | Dāvids Gleške | 28.10.2018.

Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu. Efeziešiem 4:11-12

Lejupielādēt: Dievkalpojuma audio ieraksts (.mp3)