Informācija

Viņš ieskatījās manās acīs | Valters Gleške | 24.08.2014.

“Ja kas nepaliek Manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst; tos savāc un iemet ugunī, un tie sadeg. Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks.” /Jņ.15:6-7/
Zara galvenais uzdevums ir būt stipri pie koka, visu pārējo iedod koks. Dievs ir koks, bet tu esi zars. Un vienīgais veids, kā palikt stipri pie Dieva, lai dabūtu dzīvību, spēku un spējas nest augļus, ir pavadīt laiku Viņa tuvumā – pielūgt un spoguļoties Vārdā.

Veltī laiku un ļauj lai Dievs ar tevi izdara to, ko tikai Viņš var izdarīt.
Jēzus teica: “ES ESMU dzīvības maize. Kas pie Manis nāk, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam.”