Informācija

Spēcīga slavēšana un pielūgšana, iedvesmojoša uzruna, personīgas aizlūgšanas, sadraudzība ar citiem jauniešiem un jaunajiem pieaugušajiem.

“ATMODAS vakars” ir draudzes “Prieka Vēsts” jauniešu un jauno pieaugušo ikmēneša dievkalpojums. Uz Atmodas vakariem ierodas jaunieši gan no visdažādākajām Latvijas vietām – Rīgas, Siguldas, Cēsīm, Dobeles, Jelgavas, Ventspils, Ogres un citām tuvākām un tālākām vietām. Šajos vakaros tiekas jaunieši un jaunie pieaugušie – skolēni, studenti, jaunās ģimenes, jaunie profesionāļi. Mūs visus vieno vēlme redzēt, kā mūsu līdzcilvēki piedzīvo Jēzu, Viņam darbodamies caur katru no mums.

Kategorija:

Jaunieši