Informācija

Inese savā ģimenē ir uzņēmusi 5 bērnus, kuri bija palikuši bez vecākiem. Viņa pati to uzskata par milzīgu privilēģiju, būt par daļu no šo bērnu dzīves. Lai gan kāds varētu domāt, ka Inese ir uzņēmusies smagu nastu, Dievs ir bijis blakus un svētījis viņu katrā solī. Viņas piemērs iedrošina, ka šis ceļš ir svētībām pilns un mēs katrs varam palīdzēt kādam grūtā brīdī.

Kategorija:

Liecības