Kategorija: Citi

Kārtot pēc: Datums | Skatījumi Kārtot no vecākā
Skats:

Vakara svētbrīdis 20.03.

Psalms 50:23 Kas pienes upurim pateicību, tas tur Mani godā, un tas ir tas ceļš, kā Es tam rādīšu pestīšanu. Lai ik rītu un vakaru mēs saņemtu arī labās ziņas ticības stiprināšanai, katru dienu piedāvāsim stipr...

Garīgās brokastis 20.03.

Mat 13:31-32 ..."Debesu valstība līdzinās sinepju graudiņam, ko kāds cilvēks ņēma un iesēja savā tīrumā. Šī ir gan mazākā no visām sēklām, bet, kad tā uzaug, tad tā ir lielāka par citiem dārza stādiem un top par koku,...

Vakara svētbrīdis 19.03.

Mat 14:26-29 Un, kad mācekļi Viņu redzēja pa jūras virsu staigājam, tie izbijās un sacīja: "Tas ir spoks." Un tie brēca aiz bailēm. Bet Jēzus tūdaļ tos uzrunāja un sacīja: "Turiet drošu prātu, Es tas esmu! Nebīstietie...

Garīgās brokastis 19.03.

Psalms 107:1-2 "Pateiciet Tam Kungam, jo Viņš ir laipnīgs un Viņa žēlastība paliek mūžīgi!" Tā lai saka tie, ko Tas Kungs atpestījis, ko Viņš ir izglābis no spaidītāja rokas. Psalms 107:19-22 Tad viņi piesauca To K...

Vakara svētbrīdis 18.03.

Apd 1:8 Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums... Lai ik rītu un vakaru mēs saņemtu arī labās ziņas ticības stiprināšanai, katru dienu piedāvāsim stiprinošus video materiālus: 10.00 Garīgās...

Garīgās brokastis 18.03.

Mat 28:20 Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. ...

Vakara svētbrīdis 17.03.

Psalms 27:1-3 Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties? Tas Kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties? Kad ļaundari, mani pretinieki un ienaidnieki laužas uz mani, lai saplosītu manu mi...

Garīgās brokastis 17.03.

1. Sam 17:45-46 Bet Dāvids sacīja filistietim: "Tu nāc pie manis ar zobenu un šķēpu, un kaujas vāli, bet es eju tev pretī Tā Kunga Cebaota Vārdā, kas ir Israēla karapulku Dievs, kuru tu esi izaicinājis. Šodien Tas Kun...

Vakara svētbrīdis 16.03.

2 Tes 3:3 Tas Kungs ir uzticams. Viņš jūs darīs stiprus un pasargās no ļauna. Jāņa 16:33 To visu Es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu Manī. Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzv...

Garīgās brokastis 16.03.

Rom 8:11 Un, ja jūsos mājo Tā Gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad Viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīvas ar Savu Garu, kas ir jūsos. Marka 16:17-18 Bet šīs zī...

Draudzes jaunā nama būvniecības apskats

Draudzes darbam attīstoties, telpu šaurība lika par sevi manīt, un mēs zinājām, ka mums būs jāceļ jauns nams. Kristiešu draudzes “Prieka Vēsts” jaunā nama celtniecības projekts ir dāvana Latvijas nākamajiem 100 gadiem...

Reportāža no būvlaukuma #12

Jaunākā informācija par draudzes nama celtniecību no mācītājas Līgas un būvdarbu vadītāja Normunda. Pavisam, pavisam drīz jau varēsim pieredzēt, kā nama durvis tiks atvērtas!

Reportāža no būvlaukuma #11

Jaunākā informācija par draudzes nama celtniecību no mācītājas Līgas un būvdarbu vadītāja Normunda. Pavisam, pavisam drīz jau varēsim pieredzēt, kā nama durvis tiks atvērtas!

Reportāža no būvlaukuma #10

Uzņēmēju delegācijas ekskursija pa jaunā draudzes nama telpām. Būvdarbu vadītāja ziņojums par līdz šim paveikto. Uzņēmēju liecības par ieguldījumu draudzes nama celtniecībā un turpmākajiem plāniem.

Apliecināšana | Dziedināšana un Veselība

Ticam, ka šis video būs par stiprinājumu tavai ticībai un noderīgs rīks cīņā par pilnīgu veselību. Apliecināšanas tekstu rakstiski, kā arī audio formātā vari atrast: priekavests.lv

Reportāža no būvlaukuma #9

Jaunumi no būvlaukuma. Mācītājs Vilnis un darba vadītājs Normunds runā par paveikto un tuvākajiem darbiem.

Reportāža no būvlaukuma #8

Jaunumi no būvlaukuma. Mācītājs Vilnis un darba vadītājs Normunds runā par paveikto un tuvākajiem darbiem.

Nāc uz draudzi | Antra un Linda

Draudzi "Prieka Vēsts" apmeklē mūsdienīgi, radoši un aktīvi cilvēki, kuri mīl Jēzu un cilvēkus. Viņu vidū arī vokālā pedagoģe Linda un dizainere Antra.

Nāc uz draudzi | Anete un Imants

Draudzi "Prieka Vēsts" apmeklē mūsdienīgi, radoši un aktīvi cilvēki, kuri mīl Jēzu un cilvēkus. Viņu vidū arī fizioterapeite Anete un uzņēmējs Imants.

Nāc uz draudzi | Agnese un Dāvids

Draudzi "Prieka Vēsts" apmeklē mūsdienīgi, radoši un aktīvi cilvēki, kuri mīl Jēzu un cilvēkus. Viņu vidū arī trīs bērnu māmiņa un pasākumu režisore Agnese, kā arī četru meitu tēvs un resocializācijas centra vadītājs ...

6 no 7« Sākums...34567