Kategorija: Slavēšana

Kārtot pēc: Datums | Skatījumi Kārtot no vecākā
Skats:

Augstība, mūžības Ķēniņš | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Augstība, mūžības Ķēniņš". Lirika: Augstība, Mūžības Ķēniņš Jūru, debesis un zemi Tu radījis Augstība, Mūžības Ķēniņš Uzticamais vairogs un pestīšanas klints Tevi ...

Svēts esi, Kungs | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Svēts esi, Kungs". Lirika: Svēts, svēts, svēts esi Kungs Visa zeme Tavas godības pilna Svēts, svēts, svēts esi Kungs Tava roka kā allaž ir stipra Svēts, svēts, svēts...

Nāku es pie Tevis | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Nāku es pie Tevis ". Lirika: Nāku es pie Tevis ar pateicību Tavi brīnumi ir lieli Un mīlestība spēcīga Varens Tu Brīnišķīgs un varens Tu Nav neviena tāds kā Tu Nav...

Katru soli | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Katru soli". Lirika: Katru soli speru Tevī, Kungs, Tu esi mans ceļš, Jēzu, Katru brīdi Tevī dzīvoju. Katru soli speru Tevī, Kungs, Tu esi mans spēks, Jēzu, Katru br...

Mēs vēlamies Jēzu godināt | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Mēs vēlamies Jēzu godināt". Lirika: Mēs vēlamies, mēs vēlamies, Mēs vēlamies Jēzu godināt. Mēs vēlamies Jēzu godināt, Tā karogu augstu paceļot, Lai visi redz patiesī...

Katrs, kam slāpst | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Katrs, kam slāpst". Lirika: Katrs, kam slāpst, Lai nāk un dzer No avota, ko Jēzus dod. Kas tic uz Viņu un cer uz Viņu, Tas dzīvi mūžīgo iemantos. Aleluja Tevi slavējam

Drīz pilsēta mainīsies | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Drīz pilsēta mainīsies". Lirika: Drīz pilsēta mainīsies Ļaudis ies pa ielām un gavilēs Un jautās Tev, vai zini tu, ka Jēzus ir Kungs Jēzus ir Kungs Aleluja

Slavēts ir Tā Kunga Vārds | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Slavēts ir Tā Kunga Vārds". Lirika: Tā Kunga Vārds ir Mans stiprais tornis, Kur taisnais dodas Un tiek pasargāts Svētīts ir tā Kunga Vārds, Mūžīgi Slavēts ir tā ...

Tevi mīlu, Kungs | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Tevi mīlu, Kungs". Lirika: Tevi mīlu, Kungs, Tevi mīlu, Kungs, Tevi mīlu tagad es, Jo Tu mani atbrīvoji No visām rūpēm un izglābi Tevi slavēju, Tevi godinu, Tavu Vārd...

Pielūdzam Tevi, Dieva Jērs | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Pielūdzam Tevi, Dieva Jērs".

Sauciet Tam Kungam | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Sauciet Tam Kungam". Lirika: Mans Jēzu, mans Glābēj Nav it neviens, kā Tu Dienu pēc dienas vēlos tik vienu Teikt Tavas mīlas brīnumu Mans Glābējs, mans vairogs Patv...

Aleluja, valda Kungs | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Aleluja, valda Kungs". Lirika: Aleluja, aleluja, aleluja Valda Kungs Aleluja, aleluja, aleluja Valda varenais Dievs Parādījis savu spēku Svinējis Viņš uzvaru Uzvar...

Nāc slavēsim | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Nāc slavēsim". Lirika: Nāc slavēsim, nāc dziedāsim Tam Kungam Viņa vaiga priekšā Ar gavilēm Nāc līksmosim, nāc dejosim Tam Kungam Viņa vaiga priekšā Ar gavilēm ...

Slava Tev skan | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Slava Tev skan". Lirika: Slava Tev skan Slava Tev debesīs skan Slava pār zemi lai skan Slava šai svētajā vietā Jēzu, Jēzu, slava Tev lai skan

Jēzus ir Kungs | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Jēzus ir Kungs". Lirika: Jēzus ir Kungs un slavēju es To Jēzus ir Kungs un teicu es Viņu Lai mūsu dziesma lai mūsu dzīve Viņam tīkamāka kļūst

Aleluja! | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Aleluja!". Lirika: Aleluja Slava Ķēniņam Jēzus ir Kungs Slava, lai Tam skan Jēzus ir Kungs O, Aleluja Viņš ir mans glābējs Un Viņš kungu Kungs

Kā Vārdam ticēsi tu | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Kā Vārdam ticēsi tu". Lirika: Kā vārdam ticēsi tu? Dieva Vārdam ticēšu es Viņa Vārds teic dziedināts Viņa Vārds teic piepildīts Viņa Vārds teic esmu brīvs Viņa Vārd...

Tevi mīlam, Kungs | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Tevi mīlam, Kungs". Lirika: Tevi mīlam, Kungs Tava vaiga priekšā mēs atnākam Tu mūsu Dievs Tev slavu un godu pienesam Tava tauta mēs Ar prieku Tev mēs kalpojam ...

Svētais, o, Svētais Gars | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Svētais, o, Svētais Gars". Lirika: Svētais, o, Svētais, Svētais Gars Klusinu es savu sirdi, Lai Tu to aizskārt vari O, Svētais Gars pār mani nāc

Svētais Gars, mēs lūdzam Tavu uguni | Prieka Vēsts slavēšana

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu "Svētais Gars, mēs lūdzam Tavu uguni". Lirika: Svētais Gars, mēs lūdzam Tavu uguni Lai nāk Tavs varenais spēks, spēks no debesīm Un apsolītā zeme sen Gaida savus varoņ...

1 no 1012345...Pēdējie »