Informācija

Jēzus asinis | Līga Gleške | Bībeles skola 2017

Kas ir Jēzus asinis? Kāda ir Jēzus asiņu nozīme? Kā praktiski lietot Jēzus asinis? Kādēļ velns baidās no Jēzus asinīm?