Informācija

Seminārs “Katra diena kā bāreņu svētdiena” par audžuģimenēm un viesģimenēm. Runātājs – Ārija Martukāne. Šajā semināra video Ārija Martukāne runā par to, kā ir būt bārenim.

Vai gribi palīdzēt bērniem bez ģimenes, bet nezini kā? Seminārā tiek runāts par dažādām ārpusģimenes aprūpes formām – viesģimeni, audžuģimeni, aizbildnību, adopciju. Seminārā tiek runāts arī par to, kā draudzes var iesaistīties darbā bērnu namos.

Seminārā piedalās Laila Henzele (Sociālo pakalpojumu aģentūras juriste), Ārija Martukāne (audžuģimeņu biedrības „Terēze” vadītāja), kā arī Bāreņu svētdienas organizētāji.

Seminārs 2016.gada janvārī notika draudzē “Prieka Vēsts”.