Informācija

Esi nomodā par savu bērnu | Rebeka Grīnfelde, Ketija Sīle | 03.12.2017.

Lekcijā skartie jautājumi:

  • Kārdinājumi pusaudžu vecumposmā
  • Kā ierobežot kārdinājumus bērna dzīvē?
  • Salīdzināšanas problēma pusaudžu vidū
  • Svarīgi principi bērnu audzināšanā
  • Laiks kopā ar bērniem
  • Kā padarīt dzīvu Dieva Vārdu?

Lekcija no semināra vecākiem “Palīdzēt savam bērnam”.

Kategorija:

Vecākiem