Informācija

Dievs radīja seksu konkrētam mērķim, laikam un vietai. Lauzīsim stereotipus un mītus par seksu, jo tik daudzi ir savu kaislību varā, tā vietā, lai valdītu pār savām kaislībām. Ko Dievs domā par seksu, un kāds ir mūsu aicinājums tajā?

Kategorija:

Vecākiem