Informācija

Seksuālā vardarbība pret bērniem | Psych. Mag. Inese Bordāne | 03.12.2017.

Lekcijā skartie jautājumi:

  • Vardarbības veidi
  • Kas ir seksuāla vardarbība?
  • Seksuālās vardarbības etapi
  • Bērnu privātums
  • Seksuālo noziegumu veicēju profils
  • Riska faktori – vardarbības upuri
  • Seksuālās vardarbības pazīmes un sekas
  • Profilakse

Lekcija no semināra vecākiem “Palīdzēt savam bērnam”.

Kategorija:

Vecākiem