Informācija

Krāsaina, atraktīva un muzikāla izrāde bērniem latviešu valodā. Reiz senajos laikos, kad pa jūru klejoja pirātu kuģi, tikai drosmīgi kapteiņi ar savām komandām uzdrošinājās doties pāri jūrām, lai pārvadātu dārgas kravas. Vienā no šādiem braucieniem kuģis, kas veda īpašus dārgumus, pamanīja neapdzīvotu salu, no kuras signalizēja pēc palīdzības. Vai tie būtu izglābušies jūras braucēji vai pirāti? Vērtīgās kravas dēļ kuģim bija jāturpina iesāktais kurss, taču kapteiņa dēls vēlējās doties uz neapdzīvoto salu, lai glābtu nelaimīgos. Kapteinis atļāva dēlam doties uz salu kopā ar uzticamo pavāru Benito.

Kategorija:

Bērniem