Kategorija: Par Izraēlu

Kārtot pēc: Datums | Skatījumi Kārtot no vecākā
Skats:

Svētī Izraēlu!| Karls Gustavs Severīns

Svētī Izraēlu!| Karls Gustavs Severīns | 2007.gads Ebreji ir mūs svētījuši. Svētības vārdu un svētīšanas nozīme. Spēks, kas slēpjas ebreju tautas svētīšanā. Pasaulē ir tendence, ka visiem vajag runāt pret Izraēlu. ...

Antisemītisms un cionisms | Lennars Fjells

Antisemītisms un cionisms | Lennars Fjells | 2007.gads Antisemītisma un cionisma kustības. Brīdinājums par antisemītismu mūsdienās. Ebreju glābšanas kustības aizsācējs Vladimirs Žabotinskis. Ebreju atgriešanās savā...

Izraēlas graušana | Roars Soerensens

Izraēlas graušana | Roars Soerensens | 2007.gads Ideoloģiskie kari. Piecas sfēras, kurās notiek ideoloģiska cīņa par Izraēlas pastāvēšanas pamatu graušanu. Vēstures ignorēšana un sagrozīšana. Ar cilvēkiem pasaulē m...

Ebreju tautas vēsture | Svante Rumars

Ebreju tautas vēsture | Svante Rumars | 2007.gads Biblisks ieskats ebreju tautas senajā vēsturē. Ābrahāma ticība un paklausība Dievam ļāva piepildīties Dieva apsolījumiem ne tikai pār ebreju tautu, bet pār visām ta...

Pestīšana nāk no jūdiem | Vilnis Gleške

Pestīšana nāk no jūdiem | Vilnis Gleške | 1994.gads Pestīšana nāk no jūdiem. Ebreji ir Dieva tauta. Evaņģēlijs ebrejiem. "Kristieši" ir izlējuši visvairāk asiņu, arī ebreju. Neaizmirsti ebreju tautu. Svētī Izraēlu!...

Ebreji citu tautu starpā | Vilnis Gleške

Ebreji citu tautu starpā | Vilnis Gleške | 1993.gads Ebreji citu tautu starpā. Lai arī kur ebreji neatrastos, viņi visur nes ebreju dvēseli. Antisemītisma gars. Naids pret ebrejiem Eiropā un Latvijā. Iemīli Izraēlu...

Mācies par Izraēlu | Vilnis Gleške

Mācies par Izraēlu | Vilnis Gleške | 1993.gads Ebreju tauta – mūsu ticības saknes. Izraēlas saknes Bībelē. Svētī Izraēlu un esi svētīts. Velna plāni pret Dieva tautu vienmēr izgāžas. Antisemītisma gars nāk no elles...