Informācija

Kāpēc notikumi Izraēlā ietekmēs visas pasaules kārtību? Kāpēc Izraēls ir Dieva tauta? Kur meklējama sakne antisemītisma garam? Kā rīkoties kristiešiem? Seminārs no “Prieka Vēsts” konferences “Altāris” 2023. gada septembrī. Semināru pasniedz mācītājs Vilnis Gleške.

Kategorija:

Par Izraēlu, Semināri