Informācija

Saruna par notikumiem Ukrainā un Izraēlā kopā ar mācītāju Dmitriju Miškuru no Ukrainas. Kā sagatavoties karam? Kā kristiešiem rīkoties kara apstākļos? Kā vērtēt situāciju Izraēlā? Kā skaidrojamas beigu laiku zīmes un pravietojumi?

Kategorija:

Par Izraēlu