Informācija

Atdod nākotni, iegūsti tagadni | Igors Ņikitins | 25.05.2014.

Mēs visi esam Ābrahāma ticības mantinieki, jo caur ticību mums pieder visi Dieva apsolījumi. Ābrahāms tik ļoti uzticējās Dievam, ka bija gatavs Morija kalnā upurēt savu vienīgo dēlu, kuru ieguva no Dieva kā apsolījumu, un tas viņam tik pielīdzināts par taisnību.

Cik daudz tu esi gatavs atdot Dievam? Vai tu Viņam uzticies? Vai tavs Morija kalns ir vieta, kur tu upurētu savu šodienu, lai iegūtu savu nākotni no Dieva, un upurētu savu nākotni, lai iegūtu šodienu. Dievs ir labs Dievs, Viņš neko neatņem, bet dod labas, tīkamas un pilnīgas lietas.

Uzticies Dievam līdz galam, kā to darīja Ābrahāms, un tu redzēsi Dieva uzticamību savā dzīvē. Ja tu tici, ka Jēzus ir Dieva Dēls, tad caur to tu esi kļuvis par mantinieku visiem Dieva apsolījumiem. Tavs Morija kalns – vieta, kur atdot Dievam visdārgāko, jo Dievs grib iedot tev daudz vairāk!