Informācija

Kad, ja ne tagad? | Vilnis Gleške | 23.03.2014.

Dieva svētību un mīlestību nevar nopelnīt, bet tu vari pierādīt, ka mīli Dievu. Kā? Lūkas evaņģēlijā ir rakstīts: “Kas apliecinās mani cilvēku priekšā, to arī Dieva Dēls apliecinās eņģeļu priekšā.” Stāsti cilvēkiem par to, ko Jēzu Kristu ir izdarījis, par glābšanu, kas ir dāvināta ikvienam cilvēkam. Mēs tik ļoti esam aizņemti ar savām dzīvēm, komfortu, bet esam aizmirsuši īsto iemeslu, kāpēc esam virs zemes. Dievs parūpēsies par tevi, bet vai tu rūpējies par Dieva lietām? Sludinot cilvēkiem par Kristu, tu paklausi Dieva pavēlei, kas parāda, ka tiešām mīli Dievu, un atraisi svētības savā dzīvē. Ja tu to nedarīsi tagad, tad kad?