Informācija

Mūžīgās dzīvības potenciāls II | Līga Gleške | 18.05.2014.

Vai esi domājis par to, kā mūsu sabiedrības tendences un kultūrvide ietekmē tevi pašu?Vai un kā tevi ietekmē vairākums viedoklis un, cik lielā mērā sabiedrībā notiekošais pakļauts “pūļa efektam”?
Šīs sistēmas saimnieka stratēģija ir – iznīcināt brīvu, dziļi domājošau indivīdu, tā vietā radot – pūli, masu, ar kuru viegli manipulēt un to kontrolēt.
Dievs, pretēji, vienmēr katru cilvēku redz kā indivīdu, ar viņa personisko garīgās piedzimšanas brīnumu, personiskām attiecībām ar Dievu, personisko ticību, rīcību, personisko izvēli un atbildību.
Tikai personība, kuram pašam ir savas vērtības, uzskati un pārliecība, un kurš nedzīvo tikai šai dienai, spēj palīdzēt savam bērnam izaugt par brīvu, dziļi domājošu indivīdu. Tāds vecāks redzēs bērnu ne tikai viņa paša mazās labklājības pilnās dzīvītes kontekstā, bet audzinās viņu par varoni, kurš var ienest izmaiņas tautās.
Lūdz, svētī un pravieto! Nežēlo laiku, lai sarunātos ar savu bērnu, lai mācītu viņu “ietekmējot viņa gaumi”, un ielikto viņā drošu pamatu visai viņa turpmākajai dzīvei.
Un esi gatavs, ka būs reizes gan tavu fizisko, gan garīgo bērnu dzīvēs, kad tev par viņiem būs jācīnās uz dzīvību un nāvi, un šai cīņā tevi vadīs un uzvaru dos, tavs Labākais Draugs un Spēcīgais Palīgs – cienīgais Svētais Gars.