Informācija

Padodies Dievam | Vilnis Gleške | 13.04.2014.

No Jēkaba vēstules 4:7 mēs bieži uztveram panta otro daļu – stājieties pretī velnam un viņš bēgs no jums. bet pants sākas ar vārdiem – padodieties Dievam… Tik ļoti svarīgas ir mūsu katra individuālās attiecības ar Dievu, lai zinātu, kur mums iet, ko darīt, ko teikt, un lai ,stāvot pretī velnam, viņš tiešām bēgtu no mums. Vecajā Derībā var redzēt praviešu tuvās attiecības ar Dievu, viņi dzirdēja Viņa balsi, viņi zināja, kam ir nozīme. Un ja tāds spožums bija bauslības kalpošanai, tad daudz lielāks spožums ir šodien, kad mums ir derība ar Dievu caur Jēzu Kristu. Mums ir brīva pieeja pie Dieva troņa jebkurā brīdī, mūsu grēki ir izdzēsti, tos vairs Dievs nepiemin. Jautājums, vai tavas dzīves centrā ir Jēzus? Ja mēs dzīvojam labākā derībā, tad mums vajadzētu dzirdēt no Dieva, just Viņa vadību mūsu dzīvēs. Attiecības ar Dievu veido mūsu dzīvi. Tad nu PADODIETIES DIEVAM, stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums!