Informācija

Uzstāj, lai viņi dara labus darbus! | Vilnis Gleške | 01.12.2013.
Esi par svētību citiem cilvēkiem. Lieto to, kas tev ir dots, lai svētītu tos, kas tev ir apkārt. Dod un tev tiks dots.