Informācija

Šajā raidījumā runāsim par Latvijas vēstures lapaspusēm, kurās esam piedzīvojuši garīgu atmodu, kā arī par laiku, kad kristieši varēja darboties tikai ar lielu piesardzību. Latvijas vēsture parāda, ka Dieva roka cauri laikiem ļoti īpaši ir bijusi pār mūsu tautu. Sarunā piedalās mācītājs Vilnis Gleške un radošā personība Līga Sisojeva.

Mēs esam draudzes Prieka Vēsts jaunieši un jaunie pieaugušie, kurus nedefinē vecums, bet degsme par Jēzu, mūsu draudzi un pilsētu. Kalpošanas vīzija ir redzēt, kā līdzcilvēki piedzīvo Jēzu, Viņam darbodamies caur katru no mums.

Vairāk par PVJ:
pvj.lv

Seko mums:
facebook.com/pvjriga
instagram.com/pvjriga/

Kategorija:

Jaunieši