Informācija

Armīns un Anita Tīroni ir Cēsu “Prieka Vēsts” draudzes mācītāji. Viņu ticības ceļš ir ļoti spilgts. Kopš Armīns un Anita savās sirdīs ieaicināja Jēzu, viņi ir uzticami sekojuši Viņam un ļāvuši, lai Viņš veido un balsta viņu attiecības un ģimeni. Dievs ir bagātīgi svētījis viņus!

Kategorija:

Liecības