Informācija

Ar Kristu esam miruši, bet līdz ar Viņu arī augšāmcelti.