Informācija

Dievam visas lietas ir iespējamas. Dzīvo ticībā! Pasaulē nekas nav tik vērtīgs, lai mēs atteiktos no savas ticības.