Informācija

Liecības 21.02.2016. Dievs pasargā uz ceļa. Atgriešanās savās garīgajās mājās.