Informācija

Mēs vēlamies redzēt, kā līdzcilvēki piedzīvo Jēzu, Viņam darbodamies caur katru no mums. Dievs nevienu cilvēku nav nolēmis pazušanai, bet vēlas, lai visi nāktu pie grēka nožēlas un atgrieztos. Tāpēc arī mūsu sirdīs deg vēlme – redzēt glābtus cilvēkus. Jēzus teica, ka mēs esam zemes sāls un pilsēta kalnā. Viņš mūs sūtīja mīlēt ienīstos, sludināt prieka vēsti un darīt par mācekļiem visas tautas.

Jūties tā vai nejūties, arī tu esi Jēzus liecinieks šajā pasaulē, un tava primārā atbildība ir cilvēki tev līdzās.

Liecinieka dzīves pamats ir personīgas attiecības ar Dievu un neatlaidīga lūgšana par Svētā Gara vadību ikdienā, kā arī par cilvēkiem, kurus Dievs ielicis mūsu sirdī. Lūgšana sagatavo ceļu, augsni un pašu sējēju.

Otrais solis ir “tiltu būvēšana”. Mūsu attiecības ar cilvēkiem ir platforma, lai evaņģēlijs tiktu redzēts, dzirdēts un pieņemts.

Izturieties gudri pret tiem, kas nepieder pie draudzes; izmantojiet šo laiku. Jūsu runa lai aizvien ir tīkama, ar sāli sālīta, lai jūs zinātu, kā ikvienam atbildēt – Kol 4:5-6

1. Veido attiecības

Jēzus sludināja pūļiem, bet personīgas attiecības veidoja ar cilvēkiem, no kuriem daudzi nebija reliģiozi. Viņš viesojās “grēcinieku” mājās. Ir svarīgi, lai kristietis kalpo draudzē un ir saistīts ar citiem ticīgajiem, bet tikpat būtiski ir veidot attiecības ar tiem, kuri Jēzu nepazīst. Tu vari ietekmēt tikai tos cilvēkus, kurus pazīsti, tāpēc iepazīsties ar kaimiņiem, apmeklē interešu nodarbības vai iesaisties vecāku sapulcēs. Meklē veidus, kā mērķtiecīgi veidot attiecības ar neglābtajiem.

2. Rūpe, nevis projekts

Mērķis nav izpildīt nepieciešamo misijas kvotu, lai varētu mierīgi dzīvot. Mēs vēlamies mantot līdzcilvēkus mūžībai un darīt viņus par mācekļiem. Mums rūp ne tikai viņu glābšana, bet arī dzīves izaicinājumi un grūtības. Tās ir jēgpilnas attiecības ilgtermiņā. Nekad neliec otram justies kā draudzes vai personīgam projektam, kuru jāaizved līdz lūgšanai vai dievkalpojuma apmeklējumam. Jēzus patiesi iežēlojās un mīlēja cilvēkus, arī mums tā vajadzētu rīkoties.

3. Ja rūp, tad rīkojies

Teikt, ka tev rūp, bet nerīkoties, nozīmē, ka tev nerūp nemaz. Gluži kā to dara draugi, ja tev rūp kāds cilvēks, tad esi viņam blakus, kad tas visvairāk vajadzīgs. Nebaidies redzēt vajadzību un uzdrīkstēties būt par atbildi, pat ja vajadzība ir maza vai apslēpta. Patiesi mīlēt nozīmē upurēties. Cilvēki neklausīsies tavos vārdos, ja neredzēs, ka tev patiesi rūp.

Jo mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu – Ef 2:10

Lūdz par šiem cilvēkiem un meklē veidus, kā iesaistīties viņu dzīvēs. Mācies saskatīt labo viņos un to parādīt viņiem pašiem. Jēzus vēl aizvien ir atbilde. Neatkarīgi no tā, cik labi situēti vai veiksmīgi ir cilvēki tev apkārt, viņiem ir vajadzīgs Jēzus, pat ja viņi to nezina. Varbūt, ka tev vajag paciemoties “grēcinieka” mājā vai nomazgāt kādam kājas, vai pamanīt kādu ievainoto uz ceļa, kuram daudzi ir pagājuši garām. Pastāvi lūgšanā, turi acis atvērtas, un Dievs tevi vadīs.

Tā ir mūsu misija.

Kategorija:

Dažādi