Informācija

Nodod sevi ar prieku! | Vilnis Gleške | 07.09.2014.

“Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana. Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.” /Rom.12:1-2/
Piedod cilvēkiem un uzticies Dievam.
Ja iesi pa Dieva ceļu – uzticēsies Jēzum Kristum, tad rezultāts būs labs, tīkams un pilnīgs.
Mums nevajadzētu domāt par atmaksu, ko Dievs varētu dot, jo Dievs ir žēlīgs un dod bagātīgi bez tavas aprēķināšanas.
Dieva apmēri nav salīdzināmi ar taviem mērogiem, tāpēc droši bez bailēm uzticies Dievam, kurš visu ir atdevis par tevi – mīlestību, žēlastību, dāsnumu…
Atdot sevi Dievam bez nosacījumiem – tā ir īstā uzticēšanās. Tā ir tava sirds attieksme.
Lai Dievs ir tavas dzīves labākā daļa, kuru mīli no visas sirds, un kuram uzticies pilnībā!