Informācija

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu “Nāc slavēsim”.

Lirika:
Nāc slavēsim, nāc dziedāsim
Tam Kungam
Viņa vaiga priekšā
Ar gavilēm

Nāc līksmosim, nāc dejosim
Tam Kungam
Viņa vaiga priekšā
Ar gavilēm

Tev es pateicos, mans Dievs
Ka mīlēji mani
Savu Dēlu atdevi
Manus grēkus izdzēsi

Tu man devi pirkstā gredzenu
Un liki klāt man galdu
Jo es biju pazudis
Tagad esmu atgriezies

Tu man devi pirkstā gredzenu
Un liki klāt man galdu
Tagad varu līksmoties
Tagad varu gavilēt