Informācija

Prieka Vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu “Svētais Gars, mēs lūdzam Tavu uguni”.

Lirika:
Svētais Gars, mēs lūdzam Tavu uguni
Lai nāk Tavs varenais spēks, spēks no debesīm

Un apsolītā zeme sen
Gaida savus varoņus
Ir Kristū uzvara mums
Droši tā kā Jozua
Uz priekšu ejam mēs

Jā, esam aicināti mēs,
Iet svētā Kristus armijā
Dievs neatstāj mūs pusceļā
Tautas, kuras Dievs mums dod, atbrīvotas kļūst