Informācija

Dieva Tā Kunga Gars ir pār tevi! Viņš tevi ir pilnvarojis nopietnam uzdevumam. Uzticies Viņam un rīkojies!