Informācija

Kā pārliecināties, ka Vārds, ko svētdienā dzirdam draudzē vai lasām Bībelē savā ikdienā, kļūst par reālu, stipru klinti, uz kuras droši stāvēt jebkādās vētrās? Ja mēs to dzirdam un DARĀM!