Informācija

Seminārs III | Bob Yandian | 28.10.2017.

Draudzes loma un misija pēdējās dienās. Pasaule un tās misija pēdējās dienās. Draudze un Pasaule.

Bob Yandian ir izcils Dieva Vārda skolotājs, kurš aktīvi kalpo Bībeles skolās, konferencēs un draudzēs visā pasaulē. Viņš ir sagatavojis simtiem vadošo kalpotāju draudzēm un dažādām misijām, tieši tādēļ viņu dēvē par “mācītāju mācītāju”

Lejupielādēt: Semināra audio ieraksts (.mp3)