Informācija

Seminārs III | Bob Yandian | 29.10.2017.

Mācības kalpotājiem no Ābrahāma dzīves un mācītāja Bob Yandian pieredzes.

Bob Yandian ir izcils Dieva Vārda skolotājs, kurš aktīvi kalpo Bībeles skolās, konferencēs un draudzēs visā pasaulē. Viņš ir sagatavojis simtiem vadošo kalpotāju draudzēm un dažādām misijām, tieši tādēļ viņu dēvē par “mācītāju mācītāju”

Lejupielādēt: Semināra audio ieraksts (.mp3)